Bán CB400 Super Bold'or

Lên cho mau ra,gặp toàn thánh phán?
 
Dòng này cái đầu đèn to thât.mình thấy cb 400 ghi đong trần nhìn đẹp hơn.
 
thanks teomapvt, teomapvt là đứa nào mà biết a vậy?
 
Up. Xe chất quá cb 400 tiếng pô hay lắm
 

Bình luận bằng Facebook

Bên trên