men xử lý nước thủy sản

  1. M

    Men vi sinh xử lý đáy ao và hạ khí độc vượt trội

    Men vi sinh xử lý đáy ao và hạ khí độc vượt trội Thành phần: - Bacillus subtilis - Bacillus licheniformis - Sacharomyces cerevisiace Công dụng: - Phân hủy chất hữu cơ đáy ao. - Phân hủy vi sinh có hại, tạo vi sinh có lợi tầng đáy ao. - Hấp thụ khi độc, làm sạch đáy ao. Cách dùng: - Ao lâu ngày...
Bên trên