đi hòn bà tháng 9 vũng tàu

  1. lenhan91

    Lịch đi thăm Hòn Bà - tháng 09/2017

    LỊCH NƯỚC RÚT HÒN BÀ TỪ 04/09 -> 19/09 4/9 Nước xuống: 15h30 Nước lên: 20h30 5/9 Nước xuống: 17h Nước lên: 21h 6/9 Nước xuống: 17h45 Nước lên: 22h 10/9 Nước xuống: 9h45 Nước lên: 10h15 11/9 Nước xuống: 9h45 Nước lên: 12h 12/9 Nước xuống: 10h15 Nước lên: 13h30 13/9 Nước xuống: 11h Nước...
Bên trên