#cf19

  1. Laptop Non Cao

    Panasonic CF-19 i5, RAM 4Gb, SSD 128 Gb hàng quân đội Mỹ

    Panasonic CF-19 Panasonic Touchbook CF-19 là dòng laptop được thiết kế để có thể làm việc trong những môi trường khắc nhiệt, nguy cơ rủi ro cao như: chiến tranh, trên biển, không gian vũ trụ, khai thác dầu khí và cả môi trường sinh học độc hại. Để làm được những điều kể trên, phần cứng của máy...
  2. Laptop Non Cao

    Panasonic CF-19 i5, RAM 4Gb, SSD 128Gb hàng quân đội Mỹ

    Panasonic Touchbook CF-19 là dòng laptop được thiết kế để có thể làm việc trong những môi trường khắc nhiệt, nguy cơ rủi ro cao như: chiến tranh, trên biển, không gian vũ trụ, khai thác dầu khí và cả môi trường sinh học độc hại. Để làm được những điều kể trên, phần cứng của máy được thiết kế với...
Bên trên