Viện UCI

Viện Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh UCI - là một trong những Viện hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn quản lý chất lượng toàn diện theo tiêu chuẩn Quốc tế như: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000, HACCP, GAP,... và các mô hình quản lý: Kaizen Lean, 6 Sigma, JIT, KPI, 5S,…
Website
https://uci.vn/
Địa chỉ
97 Đặng Dung, phường Tân Định, quận 1, TPHCM
Nghề nghiệp
Đào tạo chất lượng

Các danh hiệu

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Bên trên