Diện tích đất tối thiểu được cấp sổ đỏ tại Hà Nội là bao nhiêu?

vattuxd

Tiểu thương mới
Tham gia
18 Tháng một 2021
Bài viết
30
Điểm tương tác
1
Diện tích đất tối thiểu được cấp sổ đỏ trên 63 tỉnh thành cả nước được quy định khác nhau. Vậy tại Hà Nội là bao nhiêu, hãy tham khảo bài viết sau.

Diện tích đất tối thiểu được cấp sổ đỏ tại 63 tỉnh thành được quy định khác nhau. Cụ thể tại Hà Nội như sau:

0625_22.png

Đồ hoạ: Đức Mạnh
Theo đó, diện tích đất tối thiểu được cấp Giấy chứng nhận tại Hà Nội là 30m2. Đây cũng là tỉnh trên cả nước có diện tích đất tối thiểu thấp nhất.

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

"Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”

0626_23.jpg

30m2 là diện tích đất tối thiểu được cấp sổ đỏ tại Hà Nội. Ảnh: LĐO
Vì vậy, thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) nếu đủ 02 điều kiện sau:

- Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa của UBND cấp tỉnh có hiệu lực thi hành.

- Thửa đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận.

Nếu thỏa mãn 2 điều kiện này thì thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu vẫn sẽ được cấp Giấy chứng nhận.


Nguồn: Theo Đức Mạnh/Laodong.vn
 

Bình luận bằng Facebook

Bên trên