thủ tục rút hồ sơ ô tô

  1. iHero888

    Thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô theo quy định mới nhất

    Thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô theo quy định mới nhất là thủ tục bắt buộc khi mua bán ô tô khác tỉnh mà muốn sang tên xe. Trong trường hợp mua bán xe ô tô trong phạm vi cùng tỉnh, thành phố thì không cần phải rút hồ sơ gốc. Việc rút hồ sơ gốc chỉ phải thực hiện khi mua bán ô tô khác tỉnh. Nội...
Bên trên