01206.796.796 - 01294.898.898 - 01218.169.888 - 01215.464666 - 01255252522

Thảo luận trong 'Sim Số Đẹp' bắt đầu bởi CHAUST_969696, 12 Tháng một 2018.

 1. CHAUST_969696

  CHAUST_969696 Thương gia

  Tham gia ngày:
  29 Tháng ba 2010
  Bài viết:
  4,913
  Đã được thích:
  1
  Bộ TT & TT Khẳng định 11 số về 10 số trong năm 2018

  Sim trả trước, Giao sim trực tiếp, Vào tên chính chủ.

  01206.796.796 = 9 TRIỆU
  01294.898.898 = 25 TRIỆU
  0121.5522777 = 3 TRIỆU
  01215.464666 = 3 TRIỆU
  01289.233332 = 2 TRIỆU
  01298.411114 = 2 TRIỆU
  01293.844448 = 2 TRIỆU
  01219.468686 = 3 TRIỆU
  01258.398866 = 2 TRIỆU
  01276.32.33.34 = 1 TR 5
  0129.2468.789 = 2 TR 5
  0127.2347234 = 2 TRIỆU
  0124.2348234 = 2 TRIỆU
  01299998678 = 1 TR 5
  012.363636.78 = 2 TRIỆU
  01238.876678 = 2 TRIỆU
  01.246810.678 = 1 TRIỆU
  01.246810.567 = 1 TRIỆU
  01.246810.456 = 1 TRIỆU
  01232.89.89.88 = 3 TRIỆU
  01274.89.89.88 = 3 TRIỆU
  01237.98.88.98 = 3 TRIỆU
  01237.99.88.98 = 2 TR 8
  01244.99.88.98 = 2 TR 8
  01246.99.88.98 = 3 TRIỆU
  01247.99.88.98 = 2 TR 8
  01256.99.88.98 = 3 TRIỆU
  01257.99.88.98 = 2 TR 8
  01296.99.88.98 = 3 TRIỆU
  01295.998.988 = 2 TR 8
  01235.998.988 = 2 TR 8
  01272.998.988 = 2 TR 8
  01233.998.988 = 2 TR 8
  01274.69.66.69 = 3 TRIỆU
  01244.96.99.96 = 2 TR 8
  01249.96.66.96 = 3 TRIỆU
  01236.69.69.66 = 3 TRIỆU
  01276.69.69.66 = 3 TRIỆU
  01298.99.66.96 = 3 TRIỆU
  01239.996.966 = 3 TRIỆU
  01248.99.6669 = 3 TRIỆU
  01295.669996 = 2 TR 8
  01246869699 = 3 TRIỆU
  01259.36.66.96 = 2 TRIỆU
  01273.98.69.98 = 1 TR 500K
  0125.52.52.52.2 = 3 TRIỆU
  0124.83.83.83.3 = 3 TRIỆU
  0127.83.83.83.3 = 3 TRIỆU
  0129.63.63.63.3 = 3 TRIỆU
  0127.26.26.26.6 = 3 TRIỆU
  0124.45.45.45.5 = 3 TRIỆU
  0124.42.42.42.2 = 3 TRIỆU
  0124.20.20.20.6 = 1 TR 500K
  0124.21.21.21.3 = 1 TR 500K
  0124.21.21.21.6 = 1 TR 500K
  0125.21.21.21.6 = 1 TR 500K
  0124.31.31.31.7 = 1 TR 500K
  0125.32.32.32.4 = 1 TR 500K
  0129.32.32.32.4 = 1 TR 500K
  0127.38.38.38.6 = 2 TRIỆU
  0124.39.39.39.7 = 1 TR 500K
  0124.39.39.39.8 = 2 TRIỆU
  0123.40.40.40.1 = 1 TR 500K
  0127.40.40.40.6 = 1 TR 500K
  0124.41.41.41.6 = 1 TR 500K
  0127.42.42.42.3 = 1 TR 500K
  0125.50.50.50.2 = 1 TR 500K
  0123.51.51.51.4 = 1 TR 500K
  0123.52.52.52.8 = 2 TRIỆU
  0127.52.52.52.3 = 1 TR 500K
  0124.53.53.53.7 = 2 TRIỆU
  0123.62.62.62.1 = 1 TR 500K
  0125.68.68.68.7 = 1 TR 500K
  0124.69.69.69.8 = 3 TRIỆU
  0124.71.71.71.1 = 3 TRIỆU
  0123.80.80.80.4 = 1 TR 500K
  0125.90.90.90.5 = 1 TR 500K
  0125.91.91.91.6 = 1 TR 500K
  0124.91.91.91.8 = 1 TR 500K
  0123.92.92.92.1 = 1 TR 500K
  0125.98.98.98.5 = 1 TR 500K
  01296.46.66.46 = 2 TRIỆU
  01235.51.51.55 = 2 TRIỆU
  01295559959 = 3 TRIỆU
  01236336636 = 3 TRIỆU
  01233633663 = 3 TRIỆU
  01233663363 = 3 TRIỆU
  01255353355 = 3 TRIỆU
  01247474477 = 3 TRIỆU
  01244744477 = 3 TRIỆU
  01244447747 = 3 TRIỆU
  01244474477 = 3 TRIỆU
  01242242422 = 3 TRIỆU
  01244424244 = 3 TRIỆU
  01244242244 = 3 TRIỆU
  01244422424 = 3 TRIỆU
  01244224244 = 3 TRIỆU
  01242224442 = 3 TRIỆU
  01244422442 = 3 TRIỆU
  01244442422 = 3 TRIỆU
  01242442422 = 3 TRIỆU
  01297997797 = 3 TRIỆU
  01279779997 = 3 TRIỆU
  01279997797 = 3 TRIỆU
  01233733737 = 3 TRIỆU
  01273773733 = 3 TRIỆU
  01246646466 = 3 TRIỆU
  01244644466 = 3 TRIỆU
  01246446646 = 3 TRIỆU
  01244446466 = 3 TRIỆU
  01244446646 = 3 TRIỆU
  01244494944 = 3 TRIỆU
  01258558858 = 3 TRIỆU
  01248448848 = 3 TRIỆU
  01292882822 = 3 TRIỆU
  0123.7877788 = 3 TRIỆU
  0129.7787788 = 3 TRIỆU
  01257.93.99.93 = 1 TR 6
  01296.37.77.37 = 1 TR 2
  01299.662.663 = 1 TRIỆU
  01299.663.667 = 1 TRIỆU
  01299.660.667 = 1 TRIỆU
  01237.333.633 = 2 TRIỆU
  01279.433.833 = 1 TRIỆU
  01274.333.833 = 2 TRIỆU
  01276.661.669 = 1 TRIỆU
  01232.221.228 = 1 TRIỆU
  01238.887.886 = 1 TRIỆU
  01234.211.711 = 1 TRIỆU
  01238.332.337 = 1 TRIỆU
  01232.335.338 = 1 TRIỆU
  01242.552.557 = 1 TRIỆU
  01244.552.557 = 1 TRIỆU
  01244.554.559 = 1 TRIỆU
  01245.553.559 = 1 TRIỆU
  01242.552.558 = 1 TRIỆU
  01232.771.778 = 1 TRIỆU
  01233.773.775 = 1 TRIỆU
  01276.773.778 = 1 TRIỆU
  01272.775.778 = 1 TRIỆU
  01239.113.116 = 1 TR 8
  01293.113.115 = 1 TR 8
  01259.114.115 = 1 TR 8
  01279.336.338 = 1 TRIỆU
  01255.004.007 = 2 TRIỆU
  01299.277.577 = 1 TRIỆU
  01279.100.400 = 1 TR 5
  01293.100.300 = 1 TR 5
  01293.400.700 = 1 TR 5
  01247.200.400 = 1 TR 5
  01248.200.400 = 1 TR 5
  01258.200.400 = 1 TR 5
  01259.200.400 = 1 TR 5
  01293.200.400 = 1 TR 5
  01295.200.400 = 1 TR 5
  01296.200.400 = 1 TR 5
  01298.200.400 = 1 TR 5
  01279.279.792 = 1 TR 5
  0129.666.39.66 = 1 TR 2
  01237.66.39.66 = 1 TR 2
  01258.66.39.66 = 1 TR 2
  0125.666.45.66 = 1 TR 2
  0124.666.83.66 = 1 TR 2
  0124.888.15.88 = 1 TR 2
  0124.999.26.99 = 1 TR 2
  01248.66.18.66 = 1 TR 2
  01245.99.16.99 = 1 TR 2
  01239.33.86.33 = 1 TRIỆU
  01279.33.86.33 = 1 TRIỆU
  0129.468.468.9 = 1 TR 8
  0124.456.456.9 = 1 TR 8
  0125.369.369.9 = 1 TR 8
  0127.369.369.9 = 1 TR 8
  0124.678.678.8 = 1 TR 8
  0123.23456.38 = 1 TR 5
  0124.23456.39 = 1 TR 5
  01234.357.579 = 2 TRIỆU
  012.36.38.40.42 = 1 TR 5
  012.3968.3988 = 1 TR 5
  012.3939.1984 = 1 TR 5
  012.9696.1998 = 1 TR 5
  012.3579.05.05 = 1 TR 5
  012.3579.06.06 = 1 TR 5
  012.3579.12.12 = 1 TR 5
  0123.4.6.8.10.12 = 1 TR 5
  01.246.6.8.10.12 = 1 TR 5
  01233.79.86.79 = 1 TR 5
  01246.39.68.39 = 1 TR 5
  01256.39.68.39 = 1 TR 5
  01259.39.68.39 = 1 TR 5
  01296.39.68.39 = 1 TR 5
  012.3855.3855 = 1 TR 8
  012.4649.4649 = 1 TR 5
  012.9296.9296 = 1 TR 5
  012.9294.9294 = 1 TR 5
  012.9496.9496 = 1 TR 5
  012.9497.9497 = 1 TR 5
  012.3992.3992 = 1 TR 8
  012.4683.4683 = 1 TR 8
  012.9937.9937 = 1 TR 8
  012.9967.9967 = 1 TR 8
  012.9958.9958 = 1 TR 8
  012.9916.9916 = 1 TR 8
  012.7807.7807 = 1 TR 5
  012.7907.7907 = 1 TR 5
  0127.4455566 = 2 TRIỆU
  0127.2233388 = 2 TRIỆU
  0124.2244477 = 2 TRIỆU
  0127.2255599 = 2 TRIỆU
  0124.3344499 = 2 TRIỆU
  0124.8800077 = 1 TR 6
  0127.9900077 = 1 TR 6
  0129.7788989 = 2 TRIỆU
  0125.3334569 = 1 TRIỆU
  0129.2224689 = 1 TRIỆU
  0129.468.2468 = 2 TRIỆU
  012.4488.2468 = 2 TRIỆU
  012.4545.2468 = 2 TRIỆU
  012.3939.1369 = 2 TRIỆU
  012.4444.1369 = 2 TRIỆU
  0129.666.1369 = 2 TRIỆU
  0127.999.1369 = 2 TRIỆU
  012.4567.1369 = 2 TRIỆU
  012.5566.3579 = 2 TRIỆU
  012.4455.3579 = 2 TRIỆU
  012.5959.3579 = 2 TRIỆU
  012.9292.3579 = 2 TRIỆU
  01279.48.49.50 = 2 TRIỆU
  01233.48.49.50 = 2 TRIỆU
  01233.08.09.10 = 1 TR 8
  01255.08.09.10 = 1 TR 8
  01277.08.09.10 = 1 TR 8
  01299.08.09.10 = 1 TR 8
  01299.09.10.11 = 1 TR 8
  01299.28.29.30 = 2 TRIỆU
  01232.8.9.10.11 = 2 TRIỆU
  01245.8.9.10.11 = 2 TRIỆU
  01248.8.9.10.11 = 2 TRIỆU
  01249.8.9.10.11 = 2 TRIỆU
  01252.8.9.10.11 = 2 TRIỆU
  01293.8.9.10.11 = 2 TRIỆU
  01295.8.9.10.11 = 2 TRIỆU
  01274.139.179 = 2 TRIỆU
  01246.168.186 = 2 TRIỆU
  01276.646.696 = 999K
  01258.676.696 = 999K
  01296.656.696 = 999K
  01239.949.969 = 999K
  01237.437.637 = 999K
  01235.435.635 = 999K
  01292.492.692 = 999K
  012.333.999.56 = 999K
  012.333.999.35 = 999K
  012.777.999.08 = 999K
  012.999.888.56 = 999K
  012.39.39.39.91 = 999K
  012.39.39.39.95 = 999K
  012.38.38.38.55 = 999K
  012.38.38.38.10 = 999K
  012.38.38.38.24 = 999K
  012.556677.83 = 999K
  012.445566.04 = 999K
  012.445566.24 = 999K
  012.445566.23 = 999K
  012.445566.10 = 999K
  012.929292.11 = 999K
  012.989898.10 = 999K
  012.989898.12 = 999K
  012.989898.21 = 999K
  012.787878.04 = 999K
  012.363636.77 = 999K
  012.969696.26 = 999K
  012.969696.77 = 999K
  012.969696.45 = 999K
  012.969696.30 = 999K
  012.969696.23 = 999K
  012.939393.26 = 999K
  012.939393.28 = 999K
  012.585858.26 = 999K
  012.585858.36 = 999K
  012.484848.67 = 999K
  01255555206 = 999K
  01255555216 = 999K
  01255555263 = 999K
  01255555327 = 999K
  01255555203 = 999K
  01255555734 = 999K
  01255555495 = 999K
  01255555381 = 999K
  01255555402 = 999K
  01255555487 = 999K
  01255555847 = 999K
  01255555728 = 999K
  01244444859 = 999K
  01233333128 = 1 TR 5
  01233333267 = 1 TR 5
  01233333427 = 1 TR 5


  Liên Hệ: ANH CHÂU
  Call & sms: 01206.796.796 - 0961.786.986
   
  Last edited: 1 Tháng ba 2018
 2. CHAUST_969696

  CHAUST_969696 Thương gia

  Tham gia ngày:
  29 Tháng ba 2010
  Bài viết:
  4,913
  Đã được thích:
  1
  0888.135.357 = 2 tr 8
  0888.37.47.37 = 1 tr 500k
  0888.43.45.49 = 1 tr 500k
  0888.567.048 = 1 triệu
  0921.28.88.28 = 3 triệu
  0949.31.33.36 = 1 tr 600k
  0943.82.88.22 = 2 triệu
  0946.889.567 = 1 tr 500k
  094.169.2868 = 750k
  094.169.1688 = 750k
  094.1691669 = 750k
  0945.152.123 = 650k
  0946.248.579 = 750k
  0948.186.152 = 750k
  0949.14.77.14 = 650k
  0948.38.97.38 = 550k
  0943.56.38.56 = 550k
  0947.83.62.83 = 650k
  0945.06.08.10 = 750k
  0942.08.10.12 = 750k
  0949.08.10.12 = 750k
  0942.18.20.22 = 750k
  0945.26.28.30 = 850k
  0947.26.28.30 = 850k
  0949.28.30.32 = 850k
  0942.38.40.42 = 850k
  0941.46.48.50 = 850k
  0941.48.50.52 = 850k
  0946.58.60.62 = 850k
  0947.58.60.62 = 850k
  0941.78.80.82 = 850k
  0943.25.30.35 = 850k
  0944.30.35.40 = 850k
  0943.35.40.45 = 850k
  0945.55.60.65 = 850k
  0946.65.70.75 = 850k
  0941.70.75.80 = 850k
  0941.75.80.85 = 850k
  0943.75.80.85 = 850k
  0941.691.693 = 650k
  0941.691.695 = 650k
  0941.691.697 = 650k
  0941.691.698 = 750k
  0947.661.861 = 650k
  0945.300.304 = 650k
  0943.150.850 = 650k
  0944.783.788 = 750k
  0948.091.491 = 650k
  0943.091.791 = 650k
  0942.204.604 = 650k
  0945.312.712 = 650k
  0947.892.895 = 750k
  0942.830.835 = 650k
  0949.057.257 = 750k
  09.468.468.24 = 550K
  0949.368.798 = 550K
  0948.056786 = 650K
  0948.357910 = 550K
  0944.136910 = 550K
  094.6789.047 = 550K
  094.6789.124 = 550K
  094.6789.346 = 550K
  094.6789.902 = 550K
  0943339932 = 550K
  0943388812 = 550K
  094.4567.367 = 550K
  09.4560.4562 = 550K
  09.4561.4563 = 550K
  094.3024683 = 550K
  0949.835798 = 550K
  094.6135796 = 550K
  0947.135796 = 550K
  0943.135791 = 550K
  0948.186.152 = 650K
  094.3456.044 = 550K
  094.3456.017 = 550K
  094.3456.027 = 550K
  0946.3456.23 = 550K
   
 3. CHAUST_969696

  CHAUST_969696 Thương gia

  Tham gia ngày:
  29 Tháng ba 2010
  Bài viết:
  4,913
  Đã được thích:
  1
  lên cao cao phát nào ...............................................
   
 4. CHAUST_969696

  CHAUST_969696 Thương gia

  Tham gia ngày:
  29 Tháng ba 2010
  Bài viết:
  4,913
  Đã được thích:
  1
  lên cao cao phát nào ...............................................
   
 5. CHAUST_969696

  CHAUST_969696 Thương gia

  Tham gia ngày:
  29 Tháng ba 2010
  Bài viết:
  4,913
  Đã được thích:
  1
  lên cho ngày mới may mắn ........................................................
   
 6. CHAUST_969696

  CHAUST_969696 Thương gia

  Tham gia ngày:
  29 Tháng ba 2010
  Bài viết:
  4,913
  Đã được thích:
  1
  lên cao cao phát nào ........................................................
   
 7. CHAUST_969696

  CHAUST_969696 Thương gia

  Tham gia ngày:
  29 Tháng ba 2010
  Bài viết:
  4,913
  Đã được thích:
  1
  cập nhật ngày 15/01/2018 ............................................................
   
 8. CHAUST_969696

  CHAUST_969696 Thương gia

  Tham gia ngày:
  29 Tháng ba 2010
  Bài viết:
  4,913
  Đã được thích:
  1
  lên cao cao tiếp nào .........................................................
   
 9. CHAUST_969696

  CHAUST_969696 Thương gia

  Tham gia ngày:
  29 Tháng ba 2010
  Bài viết:
  4,913
  Đã được thích:
  1
  0125.52.52.52.2 = 3 TRIỆU
  0124.83.83.83.3 = 3 TRIỆU
  0127.83.83.83.3 = 3 TRIỆU
  0129.63.63.63.3 = 3 TRIỆU
   
 10. CHAUST_969696

  CHAUST_969696 Thương gia

  Tham gia ngày:
  29 Tháng ba 2010
  Bài viết:
  4,913
  Đã được thích:
  1
  lên cho ngày mới ......................................................
   
 11. CHAUST_969696

  CHAUST_969696 Thương gia

  Tham gia ngày:
  29 Tháng ba 2010
  Bài viết:
  4,913
  Đã được thích:
  1
  LÊN CAO CAO TIẾP NÀO ......................................................
   
 12. CHAUST_969696

  CHAUST_969696 Thương gia

  Tham gia ngày:
  29 Tháng ba 2010
  Bài viết:
  4,913
  Đã được thích:
  1
  lên cao cao nữa nào ..................................................
   
 13. CHAUST_969696

  CHAUST_969696 Thương gia

  Tham gia ngày:
  29 Tháng ba 2010
  Bài viết:
  4,913
  Đã được thích:
  1
  lên cao cao tiếp nào ............................................................
   
 14. CHAUST_969696

  CHAUST_969696 Thương gia

  Tham gia ngày:
  29 Tháng ba 2010
  Bài viết:
  4,913
  Đã được thích:
  1
  lên cao cao tiếp nào .............................................
   
 15. CHAUST_969696

  CHAUST_969696 Thương gia

  Tham gia ngày:
  29 Tháng ba 2010
  Bài viết:
  4,913
  Đã được thích:
  1
  lên cao cao tiếp nào ...............................................................
   
 16. CHAUST_969696

  CHAUST_969696 Thương gia

  Tham gia ngày:
  29 Tháng ba 2010
  Bài viết:
  4,913
  Đã được thích:
  1
  lên cao cao tiếp nào ................... ...........................
   
 17. CHAUST_969696

  CHAUST_969696 Thương gia

  Tham gia ngày:
  29 Tháng ba 2010
  Bài viết:
  4,913
  Đã được thích:
  1
  lên cao cao tiếp nào ................... ...........................
   
 18. CHAUST_969696

  CHAUST_969696 Thương gia

  Tham gia ngày:
  29 Tháng ba 2010
  Bài viết:
  4,913
  Đã được thích:
  1
  lên cao cao tiếp nào ................... ...........................
   
 19. CHAUST_969696

  CHAUST_969696 Thương gia

  Tham gia ngày:
  29 Tháng ba 2010
  Bài viết:
  4,913
  Đã được thích:
  1
  lên cao cao tiếp nào ................... ...........................
   
 20. CHAUST_969696

  CHAUST_969696 Thương gia

  Tham gia ngày:
  29 Tháng ba 2010
  Bài viết:
  4,913
  Đã được thích:
  1
  lên cao cao tiếp nào ................... ...........................
   

Chia sẻ trang này